نام و نام خانوادگی:      سمت:

محصولات مورد استفاده:

تاریخ تکمیل فرم:      مدت آشنایی با شرکت:

 

شاخص  ارزیابی: کارایی

وزن:                         مقاومت فیزیکی:                          صحت ابعادی:

کارپذیری فیزیکی:                                                     تنوع ابعادی:

میزان چسبندگی محصول، با انواع ملات ها:                     سرعت اجرای کار، با استفاده از محصول:

 

ارزش محصولات ایران بلوک برای شما چه میزان است؟

 

شاخص  ارزیابی: ارتباطات

سهولت ملاقات حضوری با کارکنان واحد فروش:          برقراری راحت ارتباط تلفنی با کارکنان واحد فروش:

برقراری راحت ارتباط تلفنی با سایر کارکنان / نماینده مدیریت:           برقراری راحت ارتباط مالی با کارکنان واحد حسابداری

اطلاع رسانی مناسب واحد فروش:

 

رفتار کارکنان شرکت ايران بلوك، مودبانه، صمیمانه و مناسب است؟

 

شاخص ارزیابی: سرعت خدمات

فاصله زمانی از ارسال درخواست خرید تا صدور پیش فاکتور مناسب است؟

فاصله زمانی از پرداخت مبلغ پیش فاکتور تا ارسال محموله مناسب است؟

شرکت قادر به تحویل محصول طبق تعهد و قرارداد می باشد؟

 

آیا اخلاق و روابط عمومی راننده حمل کالا مناسب است؟

آیا شرکت به تعهداتش با شما پایبند است؟

آیا شرکت به شکایات شما در اسرع وقت رسیدگی و پاسخ می دهد؟

نظرات انتقادی / پیشنهادی: