تعدادی از تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های دریافت شده توسط شرکت ایران بلوک

 

۱٫ نشان استاندارد ایران برای بلوک: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان

۲٫ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 – 2008

۳٫ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 10002 – 2004

۴٫ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001

۵٫ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 10668:2010

۶٫ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت OHSAS 18001

۷٫ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت DAC – CB 004